AssurMiFID gedragsregels

Contact en identificatiegegevens

Op onze contactpagina vindt u alle contact- en identificatiegegevens. Wij staan u te woord in het Nederlands, Frans en Engels. Vanbreda Risk & Benefits NV, Plantin en Moretuslei 297, 2140 Borgerhout is erkend als verzekeringstussenpersoon door de FSMA onder het inschrijvingsnummer 13718 A-R. Het register van de verzekeringstussenpersonen wordt bijgehouden door de FSMA (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel) en is terug te vinden op www.fsma.be. Vragen & problemen Voor al uw vragen en problemen kunt u in eerste instantie terecht bij Vanbreda Risk & Benefits NV, Plantin en Moretuslei 297, 2140 Antwerpen via ons formulier of stuurt u een e-mail naar info@vanbreda.be. Klachten kunnen ook ingediend worden bij de Ombudsman van de verzekeringen (de Meeûssquare 35, 1000 Brussel, Tel. + 32 2 547 58 71 - Fax + 32 2 547 59 75 – info@ombudsman.as - www.ombudsman.as) of via het online bemiddelingsplatform van de Europese Unie.